Hoe controleer je de solvabiliteit van een bedrijf of KMO?

Vooraleer je een samenwerking aangaat met een nieuwe klant, ga je best even na of hij aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Je controleert m.a.w. de solvabiliteit van je toekomstige klant. Solvabiliteit is het vermogen van het bedrijf om de lopende schulden af te lossen. Lukt dat vlot, dan is het bedrijf solvabel, in het andere geval spreken we over insolvabel. Daarmee is niet gezegd dat een samenwerking onmogelijk is. Integendeel, maar in dergelijk geval moet het risico onder controle gehouden worden.

Om de solvabiliteit van een potentiële klant na te gaan, kan je het Register van de Kruispuntbank van Ondernemingen raadplegen. Deze bevat een vrijwel onuitputtelijke bron aan financiële gegevens. Ook de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, waarin de jaarrekeningen opgenomen zijn, is een zeer interessante bron van informatie. Ten slotte is ook het Belgisch Staatsblad het bekijken waard. Hierin vind je o.m. alles omtrent de statuten van het bedrijf en mogelijke wijzigingen daarin. Om deze informatie correct te interpreteren, doe je best beroep op een professional. Die beschikt bovendien over een aantal andere tools, die een mogelijke situatieverandering meteen detecteren.

Scroll naar boven