Wanneer is er sprake van een dubieuze debiteur?

Een dubieuze debiteur is een klant waarvan het niet zeker is dat hij zijn factuur ooit zal betalen. Dat kan allerlei oorzaken hebben, gaande van financiële problemen tot een faillissement of pure onwil. Het niet betalen van facturen komt trouwens vaker voor dan je zou denken. In 10% van de gevallen worden facturen immers nooit betaald!

Je kan een dubieuze debiteur pas als zodanig erkennen op het moment dat die duidelijk maakt dat hij niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en dus niet wanneer je zelf vaststelt dat het factuur onbetaald blijft. Oninbare bedragen worden door de fiscus als waardeloos beschouwd en mogen op termijn uit de boekhouding verwijderd worden.

Scroll naar boven