Heeft mijn klant recht op een betalingsregeling en is dat interessant?

Wanneer een klant moeite heeft om openstaande schulden meteen af te lossen, kan een betalingsregeling interessant zijn. Een betalingsregeling is juridisch gezien een overeenkomst waarin jij en de klant afspraken maken over de betaling van lopende vorderingen. Daarin wordt afgesproken hoe en wanneer de klant de schulden terugbetaalt en wat er gebeurt indien hieraan niet voldaan wordt.

Heeft je klant slechts tijdelijk een betalingsprobleem, dan is dergelijke betalingsregeling interessant. Je biedt immers een bijkomende service aan de klant en voorkomt onnodige incassokosten. Daarentegen kan een betalingsregeling het risico op niet-betaling verhogen. Heeft de klant nog schulden bij andere eisers, dan kan een faillissement onherroepelijk zijn en kan je fluiten naar je geld.

Scroll naar boven