Wettelijke betalingstermijn factuur

Laattijdig betaalde facturen zijn een issue voor vele ondernemers. Ze verstoren je boekhouding en kunnen op termijn voor een cashflowprobleem zorgen. Om paal en perk te stellen aan de laattijdige betaling van facturen heeft de Europese Unie een nieuwe reglementering ter zake voorgesteld. Daarin wordt de wettelijke betalingstermijn van facturen strikt vastgelegd.

Laattijdig betaalde facturen, de oorzaak van vele faillissementen

Volgens Graydon is een op vier faillissementen te wijten aan slechte betalers. Bovendien zorgt de reductie van de DSO (Days Sales Outstanding) met één dag ervoor dat de cashflow verbetert met 0.9%. Het belang van correcte (lees: tijdige) betalingen mag dus niet onderschat worden. Net daarom keurde het Europees Parlement op 23 april een strenge reglementering met betrekking tot betalingen goed. Deze - nog niet goedgekeurde – reglementering is een belangrijke stap voorwaarts.

Wettelijke betalingstermijn factuur: nieuwe reglementering

De maximale betaaltermijn wordt voor bedrijven (B2B) teruggebracht van 60 naar 30 dagen. Mits wederzijdse toestemming of in uitzonderlijke gevallen kan die verlengd worden tot 60 of 120 dagen. Betaalt een klant te laat, dan worden automatisch interesten geheven.
Het voorstel voor interest (referentierentevoet ECB + 8% - 40 EUR schadevergoeding) blijft hierbij gelden.

Facturen van bedrijven aan overheidsinstellingen (B2G) dienen binnen de 30 dagen betaald te worden.

Voor de toepassing van de nieuwe reglementering vraagt de Europese Unie van de lidstaten een interventie om de opvolging van deze wetgeving te doen. Zo kan men klacht indienen bij wettelijke controleurs, die vervolgens sancties kunnen opleggen die ‘effectief, proportioneel en overtuigend’ horen te zijn.

Bovendien wordt aan de lidstaten gevraagd om de ADR (Alternative Dispute Resolution) te promoten om betwistingen vlot en snel op te lossen. Vooral voor aannemers en onderaannemers in de bouw is dit erg nuttig.

Voor particuliere klanten (B2C) verandert er voorlopig niets. De regels uit 2023 blijven gewoon gelden.

Zoals eerder gezegd is de reglementering momenteel nog niet goedgekeurd, maar dit zal ongetwijfeld spoedig gebeuren. Als directieve moet ze na goedkeuring niet opgenomen worden in de wetgeving van elke Europese lidstaat afzonderlijk.

Bron: Marleen Miechielsen (LinkedIn)

Interesse in onze diensten?

Wil jij ook een efficiënt debiteurenbeheer dat zichzelf terugverdient? Of heb je andere vragen over ons vakgebied? Neem gerust contact op!

Scroll naar boven